služby

Doprava výrobků

 • Prostřednictvím přepravní služby
 • Vlastní dopravou

Certifikace výrobků

 • ATEST ČSN EN10204_3.1
 • ATEST ČSN EN10204_3.2 přejímka výrobků oprávněnou osobou dle českých i mezinárodních standardů

Povrchové úpravy výrobků

 • Galvanické zinkování
 • Žárové zinkování
 • Tryskání
 • Pískování

Pevnostní výpočty potrubních komponentů

Nedestruktivní zkoušení

 • radiografické zkoušení (RT) svarů, výkovků, odlitků s použitím RTG lamp 200 – 400 KV, zářiče Ir192 a lineárního urychlovače až do tloušťky materiálu 300 mm
 • zkoušení ultrazvukem (UT) svarů, výkovků, odlitků nejrůznějších typů, tvarů a rozměrů včetně měření tloušťky
 • zkoušení kapilární metodou (PT) svarů, výkovků, odlitků a dalších neporézních materiálů
 • zkoušení magnetickou metodou (MT) svarů, výkovků, odlitků z feromagnetických materiálů pomocí stejnosměrného, nebo střídavého proudu, včetně měření zbytkového magnetizmu.
 • vizuální zkoušení (VT)
 • zkoušení metodou akustické emise (AT)
služby