VAV CHYTRÉ PŘÍRUBY

VAV CHYTRÉ PŘÍRUBY S PŘESAHEM NA INTEGRACI DO SYSTÉMŮ PRŮMYSLU 4.0 CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028017 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvořit inovovanou geometrickou konstrukční úpravu příruby s možností osazení senzory pro sběr dat k diagnostickým účelům pro monitoring provozního zatížení ve spolupráci s Ústavem strojírenské technologie FSI VUT v Brně.